Montessori príručka: od výchovy cez aktivity až po zariadenie domácnosti

Photo by Sebastian Pandelache on Unsplash

Montessori - čo všetko sa skrýva pod týmto talianskym slovíčkom, ktoré na
rodičov detí číha na každom rohu? Montessori nie je žiadnou novou
alternatívou, naopak sa jedná o viac než storočnú filozofiu, z ktorej môžete pri
výchove detí čerpať snáď vo všetkých oblastiach života.

Montessori - pomôž mi, aby som to urobil sám

Pedagogický prístup Montessori vznikol v Taliansku, jeho zakladateľkou je lekárka a
pedagogička Maria Montessori a vďaka jej myšlienkám vznikol ucelený koncept, na
základe ktorého je dnes možné alternatívne vzdelávať a vychovávať naše deti.


Základným heslom Montessori pedagogiky je pomôž mi, aby som to urobil sám a
stojí na myšlienke, že deti sú od prírody zvedavé a túžia poznávať svet. Už
odmalička sa snažia napodobňovať svojich rodičov a okolie.


Vďaka podnetnému rozvoju detí a Montessori výchove môžete deti podporovať v
samostatnosti, učiť ich komunikácii a poznávať svet.


Montessori filozofia stojí na 4 základných pilieroch:
● vzájomný rešpekt
● sloboda a zodpovednosť
● rešpektovanie vývinových potrieb dieťaťa
● podnetné a podporujúce prostredie


Zoznámte sa: Maria Montessori

Maria Montessori je zakladateľkou alternatívneho výchovno-vzdelávacieho programu
Montessori. Narodila sa v roku 1870 v Taliansku a svoju koncepciu začala vytvárať v
90. rokoch 19. storočia.


Maria Montessori totiž pevne verila, že deti chcú poznávať svet sami od seba, že
táto túžba vychádza z ľudskej prirodzenosti a k ich rozvoju je potrebné podnetné,
podporujúce a bezpečné prostredie.

Od začiatku 20.storočia začala vytvárať materiály pre zmyslovú výchovu a v roku
1907 otvorila v Ríme prvý Dom detí, Casa dei Bambini, a začala poskytovať prvé
lekcie svojich metód.


Od roku 1911 sa začala jej metóda šíriť aj do zahraničia a prvé modelové školy sa
otvorili v Paríži a New Yorku.


Čiaru cez rozpočet však urobil Marii Montessori nový režim. Nacistom a fašistom
bolo toto hnutie proti srsti, a tak Montessori školy v Taliansku a Nemecku prestali
existovať prakticky zo dňa na deň.


Novým útočiskom sa pre Mariu Montessori stalo Španielsko, neskôr Holandsko a
India. Po vojne sa spoločne so svojím synom Mariom vrátila do Európy, prednášala
a šírila svoje hnutie ďalej.


Maria Montessori zomrela v roku 1952 v Holandsku ako 81-ročná. Ešte pred svojou
smrťou sa dočkala nominácie na Nobelovu cenu mieru. A aj keď je to už viac ako 70
rokov, čo Maria Montessori opustila náš svet, jej filozofia žije a šíri sa ďalej.


Dnes je Montessori obľúbenou filozofiou aj v Česku a na Slovensku.

Montessori vzdelávanie

Na Slovensku aj v Česku dnes existuje možnosť vzdelávať deti aj inak ako v
bežných štátnych školách. Vydať sa môžete aj alternatívnymi smermi alebo
domácim vzdelávaním.


Jedným z takýchto smerov je aj Montessori. Rozhodnúť sa tak môžete pre
Montessori škôlky a základné školy. Jedná sa ale o súkromné inštitúcie.


Montessori pedagogika stojí na niekoľkých základných princípoch, ktoré by mali byť
dodržané vo všetkých vzdelávacích inštitúciách.


Dôležitá je predovšetkým úcta k dieťaťu a k jeho individualite. Montessori berie
ohľad na to, že každé dieťa je iné, pracuje inak a v triedach učitelia deti
neporovnávajú medzi sebou. Každé dieťa dostáva podporu, ktorú potrebuje.


Učiteľ je skôr sprievodcom dieťaťa, úloha dospelého tkvie v rámci Montessori
predovšetkým v tom, že vytvára deťom podnetné prostredie a vystavuje ich
zážitkom.


Montessori škôlky a školy

Fotka od tolmacho z Pixabay

V Montessori školách a škôlkach sa učenie zameriava na 5 hlavných oblastí:
● praktický život,
● zmyslová výučba,
● matematika,
● kultúra a jazyk.


Deti sa učia na základe svojich preferencií a učiteľ iba poskytuje deťom potrebné
pomôcky a zdroje, aby deti mohli slobodne objavovať a poznávať svet.


Typické sú tiež pracovné cykly. Jeden trvá zvyčajne 2-3 hodiny, behom ktorého deti
pracujú s materiálmi.

Výhody Montessori vzdelávania


Deti sa vďaka Montessori naučia veľmi rýchlo zodpovednosti a
samostatnosti, dieťa sa totiž od útleho veku učí robiť vlastné rozhodnutia a
pracovať samé svojím vlastným tempom. Priestor je prispôsobený tak, aby
veľa vecí zvládli deti sami bez pomoci dospelých.


Deti bývajú vďaka Montessori disciplinované. A aj keď sa môže zdať, že
Montessori poskytuje veľké množstvo voľnosti, tak je obmedzená, má
množstvo pravidiel a rutín, ktoré vedú k disciplíne. Deti musia napríklad
upratovať hračky späť na svoje miesto, držia sa stanoveného rozvrhu a
denného režimu.


Vďaka Montessori sa kvalitne rozvíjajú sociálne zručnosti detí. V
Montessori pracujú zvyčajne rôzne staré deti spoločne, čo im pomáha rozvíjať
sociálnu zručnosť a takéto zoskupenie im prináša množstvo výhod. Môžu sa
učiť od seba navzájom, mladší od starších, starší sa učia pomáhať mladším a
vychádzať spolu.


Vďaka Montessori princípu majú deti radi vzdelávanie. Často si totiž sami
volia to, čomu sa budú venovať. Nie je na ne vyvíjaný tlak a učenie je pre ne
radosť. Vďaka dlhším pracovným cyklom sa deti dokážu taktiež lepšie
sústrediť.

Nevýhody Montessori vzdelávania

Aj keď veľa rodičov Montessori princípy aplikuje doma, nakoniec sa rozhodnú
vzdelávať deti v bežných inštitúciách. Aké sú nevýhody Montessori vzdelávania?


Montessori je drahé. Je to hlavne preto, že školy a škôlky na Slovensku a v
Česku aplikujúce Montessori, sú súkromné. Montessori hračky a pomôcky
musia spĺňať štandardy kvality a ich nákup stojí viac peňazí. Podobne je to aj
so vzdelávaním Montessori pedagógov.

Dnes je ťažké nájsť kvalitné Montessori škôlky a školy. Nájsť takú, ktorá
by vyhovovala potrebám vašim a vašich detí, môže byť naozaj náročné. Rolu
pri výbere vzdelávacej inštitúcie naviac často hrá tiež vzdialenosť od domova
a vzhľadom k tomu, že Montessori školy nenájdete na každom rohu, môže to
byť aj dôvod, prečo nakoniec zvolíte bežnú základnú školu, aj keď doma
preferujete Montessori.


Voľný učebný plán. V Montessori školách naozaj neexistujú písané osnovy,
ktoré sa musia dodržiavať ako je to v bežných základných školách.
Samozrejme, všetky predmety sú deťom prezentované, ale deti nie sú tlačené
robiť niečo, čo ich nebaví. Tak sa môže ľahko stať, že bude v niektotej oblasti
vaše dieťa zaostávať za ostatnými.


Montessori výchova


Čo všetko je potrebné k tomu, aby ste mohli začať s Montessori doma?
Predovšetkým to chce vaše rodičovské odhodlanie, naladenie sa na tento prístup.
Potom už stačí čítať knihy, hľadať inšpiráciu a sledovať, ako vám dieťa rastie pred
očami.


Aj keď sa Montessori výchova točí hlavne okolo detí a ctí sa ich názor, ich
rozhodnutia, dospelý má v živote dieťaťa nezastupiteľnú rolu. Je vzor pre dieťa, mal
by poznať vývojové štádiá života dieťaťa a rešpektovať ich, pripravovať im
podnetné prostredie, pomôcky a materiály.


Zároveň rodič musí vedieť pracovať na sebe, podporovať dieťa a jeho
sústredenosť, vymedzovať hranice a vytvárať pokojné a pozitívne prostredie, v
ktorom sa dieťa bude cítiť dobre.


Montessori aktivity

Návod na to, ako s deťmi tráviť deň za dňom vám samozrejme dať nemôžeme.
Každé dieťa je iné, vy ste jeho rodičia a poznáte svoje dieťa pravdepodobne
najlepšie.


Dieťaťu je však potrebné stimulovať a poskytovať dostatok aktivít, ktoré by ho mohli
zaujať a zabaviť.


Rodičia by deti mali viesť k športu, naučiť ich jazdiť na bicykli, plávať alebo chodiť do
prírody. Zároveň je potrebné podporovať v deťoch kreativitu, poskytnúť im dostatok
príležitostí pre kreslenie, hranie na hudobný nástroj a zároveň snažiť sa im ukázať
celý svet.

Aké aktivity môžete začleňovať do vašich bežných dní? Pozrite sa spoločne s nami
na niektoré inšpirácie!

Tip: Viete ako deti bezpečne naučiť jazdiť na bicykli?

● Využívajte prírodné materiály a hrajte sa s nimi, učte deti poznávať podľa
hmatu alebo sluchu, vytvárajte výrobky z týchto materiálov a rozprávajte sa s
deťmi o prírodných materiáloch a ich recyklácii.


● Skladajte z papiera. Deti môžete naučiť skladať origami a obyčajné papierové
lodičky, ktoré potom môžete púšťať po vode.


● Trénujte prelievanie vody, presypávanie sypkých surovín z misky do misky,
liatie vody po rysku a ďalšie dôležité zručnosti, ktoré sú potrebné do života a
deti v prvých rokoch veľmi bavia.


● Skladajte puzzle, skladačky, hrajte sa spoločne hry na role - na doktora alebo
napríklad na obchod.


Precvičujte jemnú motoriku, navliekajte gorálky, trieďte ich podľa farby do
misiek, strihajte, modelujte, hrajte sa s kinetickým pieskom alebo sa učte so
staršími deťmi viazať rôzne druhy uzlov.


● Nezabúdajte na hrubú motoriku, zostavujte pre deti rôzne opičie dráhy, cvičte
s nimi, veďte ich k športom, učte ich hádzať loptou.


● Zaobstarajte si domov trojzložkové karty a učte sa tak s deťmi novým
poznatkom, napríklad o vesmíre alebo z oblasti prírody, využívať môžete tiež
rôzne pracovné listy a obrazové materiály.


Montessori hračky


Väčšina rodičov deťom rada poskytuje hračky. Dôležité je ale vedieť vybrať správne.
Montessori sa vyznačuje okrem iného taktiež tým, že pre rozvoj detí nie je dôležité
vlastniť kvantá hračiek, ale mať doma hračky rozvíjajúce, podnetné, vyrobené z
kvalitných materiálov.


Pokiaľ teda chcete svoje dieťa vychovávať v súlade s Montessori, vyhýbajte sa
plastovým hračkám a naopak uprednostnite prírodné materiály ako je drevo. Ideálne
je, ak hračka môže slúžiť k viacerým účelom zároveň.


Aké hračky sú teda u detí obľúbené (a zároveň spĺňajú požiadavky Montessori)?

Senzorické lopty pre najmenších

Rozvíjať dieťa a začať s Montessori môžete čoskoro po narodení. Najmenšie deti si
užijú najviac zábavy pri rozvíjaní zmyslov a senzoriky. Obľúbenou hračkou pre
najmenšie deti tak môžu byť napríklad senzorické lopty rôznych farieb a štruktúr.
Takýmito loptami môžete deti masírovať, zároveň u najmenších môžu podporiť
koordináciu oka a ruky alebo vedomý úchop ručičkou.


TIP: Lopty zostávajú obľúbenou zábavou aj u starších detí. Batoľatám môžete do
detskej izby zaobstarať napríklad suchý bazén plný balónov alebo loptičiek.


Drevené vkladačky

Drevené vkladačky sú taktiež obľúbenou zábavou malých detí. Môžu sa vďaka nim
naučiť poznávať základné tvary a farby a tiež zlepšiť svoju motoriku pri vkladaní
tvarov do správnych otvorov.


Pre rozvoj detí môžete domov zaobstarať tiež drevené guličkové dráhy, guličkový
strom, navliekacie tyčky na krúžky a podobne. Pri výbere týchto hračiek dajte pozor
na ich materiál, uprednostnite drevo pred plastom.


Montessori hojdačka

Zabúdať nesmieme ani na rozvoj detského pohybu. Okrem toho, že sú deti zvedavé
a túžia poznávať svet, väčšinou sú tiež živé a radosť im robí pohyb - všetko lezenie,
šplhanie, preskúmavanie.


Ideálnym riešením je preto zaobstarávať také hračky, ktoré rozvíjajú ich pohybové
zručnosti. Takou je aj Montessori hojdačka. Kúpiť si ju môžete samostatne alebo
spoločne s ďalším vybavením a preliezačkami.


Hojdanie je pre deti prirodzenou stimuláciou vestibulárneho systému, ktorý sa
podpisuje na rovnováhe. Už od útleho detstva deti hojdajú rodičia v náručí či v
detských húpacích sieťach, a tak sa prechod na detské hojdačky javí ako celkom
prirodzený.


Montessori hojdačky sú naviac vyrobené z kvalitných materiálov s ohľadom na čo
najväčšiu bezpečnosť a pohodlie detí. Podporujú motorický vývoj, zlepšujú
rovnováhu, spevňujú svaly a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou Montessori
detských izieb.

Tip: Podporujte u detí lásku k pohybu zábavnou formou, napríklad formou detských šlapadiel!

Stavebnice pre batoľatá

Photo by Mourizal Zativa on Unsplash

Čím sú deti staršie, tým viac hračiek im môžete zaobstarať, pretože z nich budú mať
skutočne úžitok. Ďalšou takouto hračkou sú stavebnice ako napríklad lego, ktoré je
možné stavať stále dookola a vždy vám pod rukami vznikne niečo nové. Dobrým
riešením môžu byť tiež drevené kocky alebo 3D puzzle.


POZOR! Vždy, keď zaobstarávate deťom stavebnice alebo hračky zložené z
drobných dielov, nezabúdajte skontrolovať vekové odporúčanie výrobcu.
Niektoré diely malým deťom do rúk nepatria, hrozí riziko vdýchnutia.

Montessori domček

Pre rozvoj zručností sa skvele hodí Montessori domček, prostredníctvom ktorého
deti môžu rozvíjať svoju túžbu objavovať, hrať sa a poznávať svet.


Domček sa skladá z dosiek, ktoré sú pokryté najrôznejšími prvkami, ktoré rozvíjajú
kreativitu, trpezlivosť, zručnosť a tiež logiku.


Fungujú na princípe tzv. activity board, s tým rozdielom, že Montessori domček je
často komplexnejší a obsahuje oveľa viac úloh pre deti.


Montessori domček zvyčajne obsahuje úlohy na prevliekanie, zaväzovanie uzlov,
zapínanie zipsov, počítanie, triedenie a ďalšie.


Ďalšie vhodné Montessori hračky

Medzi ďalšie obľúbené hračky v duchu Montessori určite patrí:

● detské tvorivé sady a plastelína
● doskové hry
● kostýmy
● kuchynka
● doktorský kufrík
● domček pre bábiky
● Montessori hračky pre rozvoj pohybu a hrubej motoriky

Ako na Montessori izbičku?

Pokiaľ vás akurát čaká zariaďovanie detskej izbičky, nič vám nebráni zariadiť ju v
duchu Montessori. Takáto detská izba by mala byť jednoducho, ale premyslene
zariadená tak, aby dieťa povzbudzovala k aktivite, poznávaniu a zároveň dieťaťu
poskytovala bezpečné útočisko.

Montessori nábytok

Fotka od Ferenc Keresi z Pixabay

Hlavným prvkom každej izby je nábytok. Ako by mal vyzerať ten v Montessori
detskej izbičke? Pozerajte sa na svet okolo seba z detskej perspektívy. Všetko, čo v
izbe je, by malo byť dieťaťu dostupné. Na všetky hračky a pomôcky v izbe by malo
hravo dočiahnuť.


Všetok nábytok preto v izbe umiestňujte tak, aby bol v dosahu dieťaťa. To isté platí
napríklad aj pre obrázky, fotografie a doplnky - pokiaľ ich umiestnite príliš vysoko,
dieťa si ich neobzrie a stávajú sa tak skôr zbytočnosťou než užitočným prvkom izby.

Dobrý dojem a príjemná atmosféra

Pokiaľ ste ešte v začiatkoch zariaďovania, myslite na to, že je potrebné vytvárať
pokojné prostredie s príjemnou atmosférou. Voľte jemné, pastelové farby, drevené
doplnky, jemné a hebké látky, vankúše, koberce a príjemné závesy a záclony.

Oblasti Montessori izby

Montessori izbu je možné rozdeliť na niekoľko hlavných oblastí. Súčasťou by mala
byť zóna na spanie, oddychová zóna, zóna na hranie, zóna na obliekanie a
tvorivý kútik.

Zóna na spanie

Spánok je dôležitý pre všetkých, vrátane detí. Nie je sa čomu diviť, že
najdôležitejším kúskom nábytku v detskej izbe je posteľ. Montessori posteľ je veľmi
jednoduchá - niekedy deťom stačí aj obyčajný matrac položený na zemi.


Posteľ umiestnená na zemi, alebo čo najbližšie k zemi, je pre Montessori izbu
typická. Vďaka jej umiestneniu sa môžu aj malé batoľatá hneď po prebudení voľne
pohybovať bez toho, aby boli odkázané na vybratie z postieľky rodičom.

Tip: Poznáte význam zdravého spánku a čo je preň dôležité?

Oddychová zóna

V izbe by zároveň nemala chýbať zóna určená pre oddych, v ktorej si deti môžu
prezerať knižky, učiť sa, vyfarbovať omaľovánky a ďalšie. Takáto zóna môže vyzerať
rôzne. V posledných rokoch sú obľúbené teepee stany. Chýbať by nemalo ani kreslo
alebo sedacie vankúše.


Ďalším obľúbeným prvkom detských izieb v duchu Montessori sú knižnice alebo
regály. Tieto knižnice by mali byť umiestnené tak, aby deti dosiahli na všetky veci
uložené vo vnútri sami bez pomoci dospelého.


Tip: Knižnice a regály v Montessori izbe by mali byť pravidelne obmieňané.
Zameriavať ich môžete tématicky podľa oblastí, ktoré dieťa zaujímajú - ľudské telo,
dinosaury, džungľa, Veľká noc, vlaky a ďalšie.

Zóna na hranie

V zóne na hranie majú hlavnú úlohu hračky, hlavne tie MOntessori, ktoré sme vám
priblížili vyššie. Môžete ich obmieňať podľa aktuálneho záujmu dieťaťa.
Nezabúdajte, že každá hračka by mala mať svoje miesto.


Dôležité je mať v izbe dostatok voľného miesta, v ktorom je možnosť sa voľne
pohybovať, cvičiť a pobehovať.


Zároveň nezabúdajte tiež na rozvoj pohybu, obzvlášť u detí, ktoré si pohyb
zamilovali. V detskej izbe by nemali chýbať lezecké steny, laná, rebríky, hojdačky a
šmýkačky.

Tvorivý kútik

Nezabúdajte ani na kreatívny priestor, kde deti môžu popustiť uzdu fantázie.
Obľúbeným prvkom je tabuľa s kriedami, stolček s papiermi a poprípade regál s
výtvarnými potrebami.


Tip: Predškolským a školou povinným deťom by v detskej izbe nemal chýbať ani písací stôl,
pri ktorom môžu tvoriť a robiť úlohy do školy.

Zóna na obliekanie

Pokiaľ ste zvolili ako výchovný štýl Montessori, mala by byť pre vás dôležitá
samostatnosť detí. K nej by ste ich mali viesť na každom kroku - pri hygiene, jedle,
prechádzkach vonku a doma pri obliekaní.Prispôsobte im preto šatník.


Šatníková skriňa by mala byť umiestnená opäť v dosahu dieťaťa tak, aby malo
príležitosť vybrať si oblečenie samo a následne si ho obliecť. Dôležitým prvkom zóny
na obliekanie je tiež veľké zrkadlo.

Pomôcky do domu v štýle Montessori

Hlavným cieľom Montessori je viesť dieťa k samostatnosti a učiť ho zodpovednosti
za svoje rozhodnutia a činy. Aj preto je potrebné prispôsobiť dieťaťu nielen jeho
detskú izbu, ale aj ďalšie miestnosti v dome tak, aby mu bolo všetko prístupné a
mohlo sa tak učiť stále novým a novým veciam.


Ako teda prispôsobiť jednotlivé miestnosti domu a na ktoré Montessori pomôcky v
domácnosti nezabudnúť?


Montessori kúpeľňa

Fotka od Jenny Friedrichs z Pixabay

Samozrejmosťou v kúpeľni by pre deti mala byť stolička, ktorá dieťaťu umožní
dočiahnuť na umývadlo, mydlo a zubnú kefku a vidieť sa v zrkadle. Vo väčších
kúpeľniach môže byť riešením samostatné malé detské umývadlo s vlastným
zrkadlom.


Zrkadlo je v kúpeľni veľmi dôležité, pomáha dieťaťu v starostlivosti o seba samé -
skúste sa zamyslieť, ako často sa ráno v kúpeľni pozriete do zrkadla vy.


Kúpeľňa je navyše miesto, kde je možné u detí prirodzene budovať vzťah k vode.
Zatiaľčo niektoré deti voda fascinuje, iné tak trochu desí. Zabezpečte do kúpeľne
napríklad vodné tobogány, prelievacie kelímky a ďalšie hračky do vody, ktoré môžu
deti pri kúpaní využívať.

Tip: Viete prečo a ako plávať s deťmi a bábätkami?

Montessori pomôcky na upratovanie

Doma by mal každý člen domácnosti priložiť ruku k dielu a podieľať sa na domácich
prácach, vrátane detí. Horko ťažko sa im niekedy bude chcieť v školskom veku
doma pomáhať s prípravou večere, utierať prach alebo chodiť s odpadkami, keď ich
k tomu nebudete viesť od raného detstva.


Pritom malé deti často pomáhať veľmi baví a o prácu sa hlásia sami, len im k týmto
činnostiam stačí ukázať cestu.


Nenechajte veci na náhodu a zapojte deti pri činnostiach, kedy sa snažíte zútulniť
váš domov. Zaobstarajte im napríklad vlastnú metličku a lopatku.

Montessori kuchyňa

Ďalšou obľúbenou detskou činnosťou je varenie. A prečo im vlastne nedovoliť pridať
sa?


Varenie môže byť krásnym koníčkom do života a zároveň sa jedná o dôležitú
aktivitu, ktorú je treba v domácnosti vykonávať. Niekedy sa tak môžete od šikovných
kuchárov dočkať napríklad raňajok do postele!


Dôležité je v kuchyni prispôsobiť priestor tak, aby aj deti mali všetky pomôcky po
ruke. Samozrejmosťou by mala byť Montessori rastúca veža, ktorú stačí pristaviť k
linke a dieťa má oveľa väčší prehľad o tom, čo sa deje tam, kde bežne nevidí.


Ďalšou možnosťou je vyprázdniť spodný šuflík, ktorý je dostupný deťom zo zeme a
vybaviť ho všetkými potrebnými pomôckami ako sú základné riady, detské nože,
doska a ďalšie. Postupne môžete vybavenie rozširovať.

Montessori záhrada

Prispôsobiť deťom môžete aj priestor vonku na vašej záhrade. Viete ako zariadiť
záhradu, aby ju milovalo vaše dieťa? Na záhrade by samozrejme nemali chýbať
najrôznejšie preliezačky pre rozvoj motoriky, najlepšie také, ktoré je možné využiť
rôznymi spôsobmi.


Aj na záhrade okolo domu je však množstvo práce, s ktorou vám dieťa môže
pomôcť. V záhradnom domčeku by preto nemalo chýbať aj detské náradie ako
hrable či lopata, možno tiež základné náradie na pomoc v otcovej dielni.

Zhrnutie

Photo by Ben White on Unsplash

Montessori je výchovno-vzdelávací program, ktorého autorkou je Maria Montessori,
talianska lekárka a pedagogička. Montessori sa zameriava na individualitu dieťaťa,
jeho rozvoj a podporu.


Aktivity, ktoré sa deti rozhodnú vykonávať, by mali robiť najmä pre seba, pre svoje
uspokojenie a nie preto, že sa to po nich chce. Učenie by malo prebiehať bez stresu.
Hlavným heslom Montessori je : “Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”
Vychovávať deti podľa Montessori môže skutočne každý. Nie je to však iba o to
dopriať deťom voľnosť.


Požiadavky si tento štýl kladie aj na vzdelávanie a sebarozvoj rodičov, tí musia byť
dieťaťu sprievodcom na jeho ceste a vytvárať mu podnetné a bezpečné prostredie a
ponúkať mu dostatok rozmanitých aktivít.


Podľa tejto filozofie môžete svoje deti vychovávať doma, ale existuje tiež možnosť
vzdelávať ich v Montessori školách, ktoré fungujú trochu inak ako klasické základné
školy.Deti sa učia iným spôsobom, nerobia sa rozdiely a učiteľ je skôr rovnocenným
partnerom detí.


Pokiaľ sa rozhodnete vniesť si Montessori do života, menej či viac, pamätajte na to,
že to robíte hlavne pre seba a svoje deti.Snažte sa nezabúdať byť zvedaví ani v dospelosti,
hľadajte kvalitné hračky,pomôcky a tiež spôsoby, ako pristupovať ku svojim deťom
vo výchove najviac ako si zaslúžia.